Video

Năm nay, BGK đã lựa chọn 7 Phóng sự và 5 Phim tài liệu để trao giải Vàng.