Video

Từ 150 tác phẩm tham dự Triển lãm ảnh “Những người làm truyền hình”, BGK đã lựa chọn được 10 tác phẩm xuất sắc nhất.