Video

Năm nay, Ban Giám khảo lựa chọn được 14 tác phẩm Phóng sự và 9 Phim tài liệu trao giải Bạc.