Video

Giải Bạc thể loại Chuyên đề - Khoa giáo được trao cho 8 tác phẩm, còn Chương trình dành cho thiếu nhi có 3 tác phẩm đạt giải.