Video

Tại lễ bế mạc LHTHTQ lần thứ 39, có 5 Chương trình Ca múa nhạc, 2 Chương trình Sân khấu và 3 Phim truyện truyền hình được trao giải Bạc.