Video

Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Đài PT-TH Khánh Hòa, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 lên sân khấu trao cờ cho ông Hoàng Tuấn Dũng - Giám đốc Đài PT-TH Ninh Bình, đơn vị đăng cai tổ chức LHTHTQ lần thứ 40.