LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Thanh Hóa - Điểm hẹn của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37

25/12/2016 03:18
Khép lại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa vào tháng 12/2017.

Địa điểm tổ chức