Video

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 sẽ tập trung chủ yếu vào công tác chấm thi, xếp loại 9 thể loại. Các hoạt động bên lề được thu gọn lại.