Video

Công tác chấm thi sắp hoàn thành, các giám khảo đã có những đánh giá sơ bộ về những tác phẩm dự thi ở các thể loại trong kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm nay.