Video

Trong Lễ Bế mạc và trao giải LHTHTQ lần thứ 39, ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài THVN, Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 39 - đã có bài phát biểu khép lại ngày hội lớn nhất của những người làm truyền hình trong năm nay.