Video

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 22/12 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.