Video

Từ ngày 10/12, 44 giám khảo của 9 thể loại đã bắt đầu chấm các tác phẩm dự thi LHTHTQ lần thứ 40. Tham dự với vai trò thành viên Ban Giám khảo, các nghệ sĩ có nhiều cảm xúc rất đặc biệt.