Tin tức

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Liên hoan Truyền hình toàn quốc, cùng nhìn lại hình ảnh một số ảnh nghi thức đánh trống khai mạc LHTT qua một số năm.
scan00531

 Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 1999

 

000017

  Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2003

0TL_6390

   Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010 tại Hà Nội

0TL_2248

 Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010 tại Cần Thơ

0TL_9287

 

Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2011 tại Đà Nẵng

IMG_9242

 

Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2013 tại Quảng Ninh

IMG_8617

 

Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2014 tại Huế

TD5_8107

 

Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2015 tại Quảng Bình

TD5_7460

 

Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2016 tại Lào Cai

d3eef2ae244d12fda3

 

Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2017 tại Thanh Hóa

vna_potal_khai_mac_lien_hoan_truyen_hinh_toan_quoc_lan_thu_38_tai_da_lat_stand

 

Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2018 tại Đà Lạt

3-15760708616451957623203

 

Nghi thức đánh trống khai mạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2019 tại Nha Trang