Tin tức

Hình ảnh trong phim "Cả một đời ân oán" (Ảnh minh họa).

Trong Thông báo số 2, Ban tổ chức đã thông báo cho các đơn vị khẩn trương đăng ký tác phẩm dự thi.

Các đơn vị khẩn trương đăng ký các tác phẩm dự thi qua phần mềm LHTHTQ trước ngày 09/11/2018 (file tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức bằng đường truyền ftp).

Riêng thể loại Phim truyện truyền hình (dài tập) và Phim tài liệu (dài tập), đề nghị các đơn vị khẩn trương đăng ký theo như Thông báo số 1 (có tóm tắt nội dung gửi kèm đăng ký), đồng thời gửi phim dự thi về Ban Tổ chức trong tháng 10/2018 để tổ chức chấm trước. Mỗi phim dự thi in sao thành 06 bộ USB theo chuẩn hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Địa chỉ nhận USB: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT liên hệ: 024.38343445 (gặp chị Đoàn Thị Thanh Huyền).