LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Thông tin liên hệ

Email: lienhoantruyenhinh@vtv.vn
- Đăng ký đơn vị, tác phẩm dự thi qua mạng:

Chị Vũ Ngọc Hoa - Ban Thư ký biên tập, Đài THVN.
Di động: 0989158858/ĐTCQ: 04.62735570/ Fax: 04.38343445

- Gửi ổ cứng chứa tác phẩm:

* Địa chỉ nhận ổ cứng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thư ký Biên tập, Đài THVN. Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
Người nhận: Chị Trịnh Quỳnh Trang, Ban Thư ký biên tập Đài THVN
Di động: 0939586668/ĐTCQ: 04.62735570/ Fax: 04.38343445

- Hướng dẫn kỹ thuật:

+ Hướng dẫn: Định dạng file, phần mềm tác nghiệp, truyền file (ftp)...
Anh Bùi Duy Phương - Ban Thư ký Biên tập, Đài THVN.
Di động: 0944393525/ĐTCQ: 04.62735576
+ Cấp lại mật khẩu tác nghiệp đăng ký tác phẩm dự thi: MK.LHTHTQ@gmail.com
+ Tài khoản, mật khẩu truyền file qua DK.FTP.LHTH@gmail.com