Thông báo

Dưới đây là thông báo của Ban Tổ chức về địa điểm nhận giấy chứng nhận, huy chương, bằng khen của các tác phẩm đoạt giải và trả ổ cứng tại LHTHTQ lần thứ 39.

Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 trân trọng kính mời đại diện các đoàn đại biểu tới Trung tâm Thông tin tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa để nhận các loại giấy chứng nhận, huy chương, bằng khen cho các tác phẩm đã đạt giải của đơn vị mình. 

Ngoài ra, ổ cứng chứa tác phẩm dự thi do các đơn vị đã gửi cho Ban Tổ chức cũng sẽ được hoàn lại tại đây.

Việc bàn giao các loại huy chương, bằng khen và ổ cứng cho các đoàn đại biểu được thực hiện từ 21h00 ngày 14/12/2019 đến trưa ngày 15/12/2019.