Thông báo

Khách sạn Dalat Palace - Nơi diễn ra hầu hết các hoạt động của LHTHTTQ lần thứ 38.

Dưới đây là sơ đồ mặt bằng các địa điểm tổ chức hoạt động của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38:
file in lhthtq38 trung tam thong tin edit 04122018-02-ok

Các đại biểu có thể tải file sơ đồ TẠI ĐÂY