Thông báo

Ảnh minh họa.

Theo quy định về thể loại phim truyện truyền hình, mỗi đơn vị được tham dự tối đa 01 phim 1 tập, 02 phim ngắn tập và 01 phim dài tập.

Thời lượng cụ thể như sau:

+ Phim 1 tập: không quá 105 phút.

+ Phim ngắn tập: Mỗi phim từ 2 đến 5 tập, mỗi tập 45 phút.

+ Phim dài tập: Mỗi phim từ 6 đến 60 tập, mỗi tập 45 phút.

Phải có tóm tắt nội dung chính của bộ phim và các tập, danh sách đoàn làm phim, gửi về Ban Tổ chức mỗi loại 06 bộ để tạo điều kiện cho Ban Giám khảo làm việc.

Từ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 năm 2018, những phim truyện truyền hình có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài cũng được dự thi.

phim5_zais

 

Đáng lưu ý, thể loại phim truyện truyền hình hay các thể loại khác đều phải tuân theo quy định chung:

- Các tác phẩm dự thi phải là chương trình lần đầu tiên phát sóng trong năm 2018. Riêng phim truyện truyền hình dài tập, phim tài liệu dài tập có thể bắt đầu phát sóng từ năm 2017 nhưng tập cuối phải được phát sóng trong năm 2018.

- Không gửi tác phẩm của đơn vị mình sang đơn vị khác để dự thi.

- Cùng một đơn vị không dùng một nội dung đề tài dự thi ở các thể loại khác nhau.