Thông báo

Ban giám khảo chấm thi tại LHTHTQ 37

Dưới đây là những quy định về thể loại các tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tiếp tục tổ chức chấm thi và xếp hạng các tác phẩm ở 9 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình Ca múa nhạc, Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

Quy định chung về các tác phẩm:

- Các tác phẩm dự thi phải là chương trình lần đầu tiên phát sóng trong năm 2018. Riêng phim truyện truyền hình dài tập, phim tài liệu dài tập có thể bắt đầu phát sóng từ năm 2017 nhưng tập cuối phải được phát sóng trong năm 2018.

- Không gửi tác phẩm của đơn vị mình sang đơn vị khác để dự thi.

- Cùng một đơn vị không dùng một nội dung đề tài dự thi ở các thể loại khác nhau.

Quy định về các thể loại tác phẩm:

2.1. Chương trình dành cho thiếu nhi: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình, mỗi chương trình có thời lượng không quá 27 phút.

2.2. Phim tài liệu:

- Phim tài liệu 01 tập: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 phim, mỗi phim có thời lượng không quá 28 phút. Nếu tham dự 01 phim tài liệu thì có thể tối đa 90 phút.

- Phim tài liệu dài tập: Mỗi đơn vị được tham dự 01 phim. Số tập của mỗi phim từ 02 đến tối đa 15 tập, mỗi tập phim có thời lượng không quá 28 phút.

Một đơn vị nếu dự thi cả 2 thể loại phim tài liệu thì mỗi thể loại chỉ được gửi 01 phim.

2.3. Phóng sự: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 phóng sự, mỗi phóng sự có thời lượng không quá 13 phút.

2.4. Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình, thời lượng mỗi chương trình không quá 27 phút.

2.5. Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 01 chương trình, nằm trong các khung thời lượng sau: 43 phút, 55 phút, 85 phút, 115 phút.

2.6. Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình ở 02 nội dung: 01 chương trình chuyên đề (không có phần thời sự), 01 chương trình văn hoá văn nghệ. Thời lượng mỗi chương trình không quá 27 phút.

Mỗi chương trình dự thi phải gửi kèm văn bản lời bình bằng tiếng Việt (06 bộ). Khuyến khích các chương trình có phụ đề tiếng Việt.

2.7. Chương trình ca múa nhạc: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình với thời lượng mỗi chương trình không quá 27 phút. Nếu là Phim ca nhạc có thời lượng từ 40 đến 42 phút.

2.8. Sân khấu: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình, mỗi chương trình có thời lượng không quá 97 phút.

2.9. Phim truyện truyền hình: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 01 phim 1 tập, 02 phim ngắn tập và 01 phim dài tập.

Thời lượng cụ thể như sau:

+ Phim 1 tập: không quá 105 phút.

+ Phim ngắn tập: Mỗi phim từ 2 đến 5 tập, mỗi tập 45 phút.

+ Phim dài tập: Mỗi phim từ 6 đến 60 tập, mỗi tập 45 phút.

Phải có tóm tắt nội dung chính của bộ phim và các tập, danh sách đoàn làm phim, gửi về Ban Tổ chức mỗi loại 06 bộ để tạo điều kiện cho Ban Giám khảo làm việc.

Từ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 năm 2018, những phim truyện truyền hình có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài cũng được dự thi.