Thông báo

Các giám khảo chấm tác phẩm dự thi tại LHTHTQ lần thứ 39. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là quy định chung về các tác phẩm dự thi và quy định về thể loại dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 - năm 2020.

1. Quy định chung

- Các tác phẩm dự thi là chương trình truyền hình lần đầu tiên phát sóng trong năm 2020. Riêng phim truyện truyền hình dài tập, phim tài liệu dài tập có thể bắt đầu phát sóng từ năm 2019, nhưng tập cuối phải được phát sóng trong năm 2020.

- Không gửi tác phẩm của đơn vị mình sang đơn vị khác để dự thi.

- Cùng một đơn vị không dùng một nội dung đề tài để dự thi ở các thể loại khác nhau.

- Ban Giám khảo không chấm các tác phẩm gửi nhầm thể loại.

- Trừ thể loại phim tài liệu dài tập, phim truyện ngắn tập và phim truyện dài tập, mỗi tác phẩm dự thi được ghi trong 1 file duy nhất. Nếu đơn vị dự thi tách một tác phẩm thành nhiều file thì mỗi file sẽ được tính là 1 tác phẩm.

2. Quy định về thể loại dự thi

2.1. Chương trình dành cho thiếu nhi: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình, mỗi chương trình có thời lượng không quá 27 phút.

2.2. Phim tài liệu:

- Phim tài liệu 01 tập: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 phim tài liệu, mỗi phim có thời lượng không quá 28 phút. Nếu tham dự 01 phim tài liệu thì không quá 90 phút.

- Phim tài liệu dài tập: Mỗi đơn vị được tham dự 01 phim tài liệu. Số tập của mỗi phim từ 02 đến tối đa 15 tập, mỗi tập phim có thời lượng không quá 28 phút.

Một đơn vị nếu dự thi cả 2 thể loại phim tài liệu thì mỗi thể loại chỉ được gửi 01 phim tài liệu.

2.3. Phóng sự: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 phóng sự, mỗi phóng sự có thời lượng không quá 13 phút.

2.4. Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình, thời lượng mỗi chương trình không quá 27 phút.

2.5. Chương trình Đối thoại - Tọa đàm: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 01 chương trình, thời lượng mỗi chương trình không quá 60 phút.

2.6. Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình, thời lượng mỗi chương trình không quá 27 phút, cụ thể:

- Chương trình chuyên đề tiếng dân tộc (không có phần thời sự): 01 chương trình.

- Chương trình văn hóa - văn nghệ tiếng dân tộc: 01 chương trình.

Mỗi chương trình dự thi phải gửi kèm văn bản lời bình bằng tiếng Việt (06 bộ). Khuyến khích các chương trình có phụ đề tiếng Việt.

2.7. Chương trình ca múa nhạc: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình với thời lượng mỗi chương trình không quá 27 phút. Nếu là Phim ca nhạc có thời lượng không quá 42 phút.

2.8. Sân khấu: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 chương trình, mỗi chương trình có thời lượng không quá 97 phút.

2.9. Phim truyện truyền hình: Mỗi đơn vị được tham dự tối đa 01 phim 1 tập, 02 phim ngắn tập và 01 phim dài tập.

Thời lượng cụ thể như sau:

+ Phim 1 tập: không quá 105 phút.

+ Phim ngắn tập: Mỗi phim từ 2 đến 5 tập, mỗi tập không quá 45 phút.

+ Phim dài tập: Mỗi phim từ 6 đến 60 tập, mỗi tập không quá 45 phút.

Phải có tóm tắt nội dung chính của bộ phim và từng tập phim, danh sách đoàn làm phim, gửi về Ban Tổ chức mỗi loại 06 bộ để tạo điều kiện cho Ban Giám khảo làm việc.

Những phim truyện truyền hình có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài cũng được dự thi.