Thông báo

Giám khảo chấm thi tại LHTHTQ lần thứ 37

Dưới đây là những lưu ý về thời gian đăng ký và gửi tác phẩm dự thi LHTHTQ lần thứ 38.

Các đơn vị đăng ký tác phẩm dự thi qua phần mềm LHTHTQ theo quy định trước ngày 09/11/2018. Riêng thể loại Phim truyện truyền hình, Phim tài liệu dài tập đăng ký trước ngày 19/10/2018 (có tóm tắt nội dung gửi kèm đăng ký).

Hình thức và thời gian gửi tác phẩm dự thi như sau:

- Thể loại Phim truyện truyền hình, Phim tài liệu dài tập: Mỗi tác phẩm in sao thành 06 bộ USB theo chuẩn hướng dẫn của Ban Tổ chức, gửi trong tháng 10/2018 để tổ chức chấm trước.

Địa chỉ nhận USB: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT liên hệ: 024.38343443 (gặp chị Đoàn Thị Thanh Huyền).

- Các thể loại còn lại: mỗi tác phẩm dự thi là 01 file có định dạng và đặt tên file theo quy định. Các đơn vị gửi file tác phẩm chủ yếu qua đường mạng FTP thay vì nộp ổ cứng (theo hướng dẫn của BTC). Đơn vị nào chưa có tài khoản ftp, đề nghị gửi đăng ký vào mail dk.ftp.lhth@gmail.com để Ban Tổ chức cấp tài khoản và mật khẩu ftp.

Những đơn vị không có điều kiện về đường truyền và các đơn vị của VTV tại 43 Nguyễn Chí Thanh sẽ nộp tác phẩm bằng 01 ổ cứng trong đó có chứa tất cả các file tác phẩm dự thi. Hạn cuối cùng là ngày 03/12/2018.

Địa chỉ nhận ổ cứng, liên hệ truyền file qua FTP, hướng dẫn chuẩn USB in sao phim truyện: Phòng Kỹ thuật thể hiện, Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.62735576.