Thông báo

Tại LHTHTQ lần thứ 38, ngoài 30 giải Vàng, 56 giải Bạc, Ban tổ chức đã trao Bằng khen cho 128 tác phẩm khác.

Sau đây là danh sách các tác phẩm nhận Bằng khen tại LHTHTQ 38:

screen shot 2018-12-22 at 6
screen shot 2018-12-22 at 6
screen shot 2018-12-22 at 6

 

screen shot 2018-12-22 at 6
screen shot 2018-12-22 at 6

 

screen shot 2018-12-22 at 6
screen shot 2018-12-22 at 6

 

screen shot 2018-12-22 at 6