Thông báo

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải Bạc từ Ban Tổ chức.

Bên cạnh 30 giải vàng, BGK đã chọn ra được 56 tác phẩm xuất sắc khác xứng đáng nhận giải Bạc trong LHTHTQ năm nay

Sau đây là danh sách các tác phẩm đạt giải Bạc tại LHTHTQ 38:

screen shot 2018-12-22 at 6
screen shot 2018-12-22 at 6
screen shot 2018-12-22 at 6
screen shot 2018-12-22 at 6
screen shot 2018-12-22 at 6