Phóng sự

Tấm thẻ vàng bảo vệ sức khỏe người dân

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Người thực hiện : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Thời lượng : 10.49 phút

Trần Hoàng Hương (Biên tập); Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (quay phim)