Phóng sự

Sáp nhập xã, xóm, bản - khó từ đề án

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Người thực hiện : Bảo Khánh – Xuân Hướng – Trường Ca - Hồng Trung - Tùng Nam

Thời lượng : 12.57 phút

Sáp nhập xã, xóm, bản là chủ trương lớn. Mục tiêu sáp nhập là tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy, tiết kiệm ngân sách nhưng nếu thiếu tính toán và thậm chí thực hiện ngược quy trình sẽ vừa mất thời gian, đồng thời gây sự lãng phí lớn về ngân sách, công sức nhân dân.