Phóng sự

Rác thế giới đổ bộ vào Việt Nam

Đơn vị sản xuất : Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Vân Trường - Lê Nam - Vy Chiến - Mai Huyền

Thời lượng : 12.59 phút

Nhập khẩu phế liệu để tái chế là chủ trương đúng đắn vì nó giúp giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm nước, năng lượng, chi phí. Tuy nhiên, phế liệu nhập khẩu cần phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Hành vi nhập khẩu phế liệu nhựa dơ bẩn như thời gian qua chắc chắn đã gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ lây lan mầm bệnh từ nước ngoài về Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, đến tháng 9-2018 đã có hơn 17.000 container phế liệu nằm phơi mưa, phơi nắng ở các cảng biển vì doanh nghiệp không dám nhận. Cần phải buộc doanh nghiệp và hãng tàu tái xuất số container này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định. Đồng thời Bộ TNMT cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định nhập khẩu phế liệu chặt chẽ hơn nữa để ngăn nguy cơ Việt Nam trở thành bãi rác của thế giới.