Phóng sự

Phức tạp hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên

Đơn vị sản xuất : Ban Thời sự, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Thị Liên, Hoàng Minh Đức

Thời lượng : 9.21 phút