Phóng sự

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân khó hay dễ

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định

Người thực hiện : Xuân Thuỷ

Thời lượng : 11.24 phút

Mặc dù các doanh nghiệp tư nhân đã được khẳng định là có vị thế động lực trong quá trình phát triển nhưng trong thực tế, vai trò này chưa thể hiện được nhiều. Một trong những nguyên nhân cơ bản là khối doanh nghiệp tư nhân chưa phát triển được tổ chức cơ sở Đảng tại mỗi doanh nghiệp để từ đó dẫn dắt, định hướng đưa doanh nghiệp đi lên. Phóng sự được thực hiện chủ yếu tại Công ty TNHH cơ khí Đình Mộc- Một doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu tại Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tại đây, tổ chức cơ sở Đảng đã làm tốt chức năng lãnh đạo, đoàn kết tập thể người lao động trong các hội, đoàn thể cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung là phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho đời sống công nhân lao động và hoàn thành các nghĩa vụ xã hội. Đây là doanh nghiệp đã bốn lần đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia. Trong khi đó, hàng nghìn doanh nghiệp tư nhân khác ở Nam Định vẫn chưa mặn mà với việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng vì cho rằng chủ doanh nghiệp sẽ mất quyền tự quyết. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng tại Công ty TNHH cơ khí Đình Mộc lại cho thấy một vị thế hoàn toàn khác của doanh nghiệp khi có tổ chức Đảng lãnh đạo.