Phóng sự

PAPI - Hiệu quả từ 2 phía chính quyền và người dân

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

Người thực hiện : Thùy Trang - Lê Long - Trần Liêm - Phương Tiến - Lê Thái

Thời lượng : 12.58 phút

Giới thiệu về PAPI ( chỉ số hành chính công). Cách làm ở Tiền Giang. Những hình ảnh thực tế thông qua các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người dân. Những vấn đề vướng mắc cũng như việc giải quyết vướng mắc cho người dân. Từ những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công ở Tiền Giang Cũng như góp phần đưa tốc độ tăng trường các chỉ số về kinh tế, xã hội tăng cao. Đặc biệt là các vụ khiếu nại, khiếu kiện giảm rõ rệt. Định hướng của Tiền Giang cũng như những giải pháp trong thời gian tới để các cuộc đối thoại gặp gỡ dân hiệu quả hơn, xứng đáng là chính quyền của dân- do dân và vì dân.