Phóng sự

Những ngôi mộ từ trên Trời xuống

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc

Người thực hiện : Ngọc Anh, Đặng Thưởng

Thời lượng : 9.36 phút

Những ngôi mộ từ trên trời xuống