Phóng sự

Những dòng sông chết

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam

Người thực hiện : Đình Cương - Hồng Trường - Lê Có

Thời lượng : 11.55 phút

Mặc dù đã có :"Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020",do Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhưng tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của các con sông, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Hà Nam nhiều năm qua vẫn không được cải thiện, thậm chí ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Phóng sự sau là những ghi nhận thực tế nhất tình trạng này: