Phóng sự

Nghĩa trang trên đầu - nghĩa trang dưới nước

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

Người thực hiện : Lê Biết - Quốc Hoàn - Cẩm Trang

Thời lượng : 12.09 phút

Một trong những vấn đề nóng hiện nay là vấn đề ô nhiễm môi trường. Một vấn đề về môi trường rất trầm trọng hiện nay chưa hoặc ít được nhắc đến đó là tình trạng ô nhiễm từ các nghĩa trang. Chính vì chưa tính hết tác động về môi trường mà trong quá trình quy hoạch, xây dựng các nghĩa trang, do tư duy ngắn hạn trong quy hoạch, kết hợp quá trình đô thị hoá thiếu kiểm soát, không tính đến các nghĩa trang đã dẫn đến hệ luỵ về môi trường, gây nên tình cảnh người sống gần nghĩa trang sống không được vì ô nhiễm, còn người chết cũng chẳng yên khi phần mộ ngập chìm trong nước. Đây cũng cũng là vấn đề xã hội của rất nhiều thành phố trong cả nước.