Phóng sự

Mô hình "3+1"

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Người thực hiện : Đức Đồng - Đức Tình - Lê Quang

Thời lượng : 9.27 phút

Nhằm hướng về cơ sở, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình, hướng dẫn để đưa các nghị quyết, chỉ thị của các cấp vào cuộc sống; đồng thời giải quyết tận gốc các vấn đề khó khăn phát sinh ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng mô hình “3+1”. Cụ thể, trong mỗi tháng cán bộ, công chức dành 3 tuần làm việc tại cơ quan, đơn vị để tập trung cho nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, 1 tuần đến bản, khu phố để nắm tình hình và hướng dẫn, hỗ trợ, cùng nhân dân tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Mô hình "3+1" đã góp phần đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vận động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã; tác phong, lề lối công tác của cán bộ, công chức theo hướng “sát dân, sát địa bàn”; khắc phục tình trạng “nút thắt” trong khâu tổ chức thực hiện ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác cơ sở của cán bộ, công chức; phát huy tối đa phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát cơ sở của mỗi cán bộ, công chức với phương châm “Hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở”, qua đó làm chuyển biến tình hình ở cơ sở, thể hiện qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đây là mô hình mới, có tính sáng tạo và thực tiễn, sau 1 năm thực hiện thí điểm ở 3 xã, đã tiến hành sơ kết, đánh giá, khẳng định là có hiệu quả. Từ tháng 5/2018, mô hình được nhân rộng trong toàn Đảng bộ huyện Quan Sơn.