Phóng sự

Lựa chọn nghiệt ngã

Đơn vị sản xuất : Ban Thời sự, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Thị Ngân, Phan Nhơn, Phan Đình Hưng, Lê Gia Hiếu, Nguyễn Nam Việt, Phạm Quang Nam

Thời lượng : 12.00 phút