Phóng sự

Lâm Khem - Người truyền cảm hứng cho cộng đồng

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang

Người thực hiện : NGỌC TRÂN - NGỌC LUÂN - CÔNG CHỨC

Thời lượng : 9.13 phút

LÂM KHEM - NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG CHO CỘNG ĐỒNG