Phóng sự

Không có "vùng cấm" trong xử lý, kỷ luật cán bộ đảng viên

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông

Người thực hiện : Phan Đông - Xuân Hạnh - Phạm Lương

Thời lượng : 11.07 phút

“Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền” là quan điểm của Tỉnh ủy Đắk Nông khi thực hiện xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm. Quan điểm của Tỉnh ủy là tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, vi phạm kỷ luật đều bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Theo đó, chỉ trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 4 tỉnh ủy viên, 3 giám đốc sở, 3 bí thư huyện ủy, 2 chủ tịch UBND huyện…và gần 600 đảng viên. Trong số đảng viên bị xử lý kỷ luật có cả những cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã nghỉ hưu và chuyển công tác, hơn 40 trường hợp bị cách chức, 50 trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng…