Phóng sự

Khi tín dụng đen hoành hành

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai

Người thực hiện : Hà Đức–R’Piên–Dương Trung

Thời lượng : 12.12 phút

Phản ánh thực trạng tín dụng đen hoành hành ở Gia Lai, nhất là vùng DTTS làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống của người dân, tác động xấu đến đời sống xã hội, an ninh trật tự ở các buôn, làng…