Phóng sự

“Ép khuôn”

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

Người thực hiện : Hoàng Hồng- Hoàng Thu- Tố Linh- Khánh Linh- Trần Hòa- Anh Chính- Hoàng Nhung

Thời lượng : 12.06 phút

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm của tỉnh Quảng Bình giảm 2,24%. Riêng từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh giảm trên 13.000 hộ nghèo và trên 3.000 hộ cận nghèo. Các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm hàng năm của các địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thế nhưng, đằng sau những bản báo cáo thành tích ấy là những câu chuyện khác.