Phóng sự

Điểm nghẽn

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Người thực hiện : Lương Hồng, Văn Bảo, Chiến Thắng

Thời lượng : 12.59 phút

Đề cập đến thực trạng về sự tồn tại của hàng triệu tấn chất bã thải gyps của Công ty Cổ phần DAP - Vinachem tại khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng đã và đang đe dọa môi trường thành phố Cảng