Phóng sự

Đêm trắng

Đơn vị sản xuất : Ban Biên tập Truyền hình Vì trẻ em

Người thực hiện : Vi Thanh - Bá Lập - Xuân Long

Thời lượng : 9.41 phút

Với cơ chế kiểm soát lỏng lẻo, trẻ em đường phố đang dễ dàng bị tấn công và đối diện với nguy cơ xâm hại tình dục. Nhiều trẻ em nam bị dụ dỗ, cưỡng bức và trở thành "công cụ" lao động tình dục.