Phóng sự

Đầu tư chỉ để đạt chuẩn

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Người thực hiện : Ngọc Doanh, Hà Lượng

Thời lượng : 7.07 phút

Thực trạng về đầu tư thiết bị tại các trạm Y tế xã