Phóng sự

Đằng sau tấm bằng công nhận

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Người thực hiện : Vân Anh - Cảnh Toàn - Trần Lịch - Phúc Hữu

Thời lượng : 9.23 phút

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Chương trình này đã nhận được sự tham gia tích cực của người dân và sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo liên tục của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tuy nhiên đằng sau tấm bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới không chỉ là những khoản nợ khổng lồ khiến người dân trở thành con nợ bất đắc dĩ do địa phương quá lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản mà còn thêm những nỗi buồn phải trả giá. Đó là mất cán bộ.