Phóng sự

Cô đỡ thôn bản

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Truyền hình Nhân Dân

Người thực hiện : Hoài Thu, Kim Huệ, Hồng Quân, Hoàng Huy

Thời lượng : 12.59 phút

Chân dung về tấm gương cô đỡ thôn bản Thào Thị Mỷ B, dân tộc Mông, trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Với phụ cấp khởi điểm chỉ có hơn 100.000đ/tháng, nhưng hơn 10 năm nay cô đỡ thôn bản Thào Thị Mỷ B đã vượt qua khó khăn, đối chọi với những hủ tục mê tín dị đoan trong sinh nở đã tồn tại lâu nay trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, để đưa kiến thức y khoa về thôn bản, giúp người dân chuyển đổi nhận thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Với vai trò là một cô đỡ tại bản, Thào Thị Mỷ B đã giúp hàng trăm phụ nữ sinh nở "mẹ tròn con vuông". Điều đặc biệt, Mỷ đã giúp cộng đồng thay đổi thái độ, nhận thức về vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng người dân tộc thiểu số theo chiều hướng tích cực hơn.