Phóng sự

Câu chuyện canh tác mía thời 4.0 ở một nông trường

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Người thực hiện : CẨM NAM - VŨ ĐÔNG- QUANG KHẢI

Thời lượng : 10.55 phút

- Bản chất nông nghiệp thông minh là áp dụng thành tựu công nghệ, thay đổi phương thức sản xuất để tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường; từ đó cải thiện, làm giàu đời sống người nông dân. Việc ứng dụng công nghệ để phát triển nông nghiệp thông minh không thể theo phương thức “dàn hàng ngang” cùng tiến, mà phải lựa chọn công nghệ phù hợp với mỗi loại sản phẩm dựa trên điều kiện tự nhiên, xã hội của mỗi vùng, miền. - Tại Tây Ninh, cây mía vốn là một trong những cây trồng chủ lực tại địa phương. Tây Ninh lại là địa phương đầu tiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn thí điểm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hội nhập thị trường quốc tế. Với những lợi thế về tiềm năng, vị trí địa lý, và quan trọng nhất là sự hưởng ứng tích cực từ người nông dân, Tây Ninh đang có những bước đi để phát triển đúng hướng, phấn đấu trở thành thủ phủ nông nghiệp sạch của cả nước. Và cây mía phải có cuộc đại phẫu trong việc ứng dụng công nghệ cao tạo nên sản phẩm sạch phục vụ cho đời sống. Câu chuyện canh tác mía thời 4.0 mở ra từ đó.