Phóng sự

Cát tặc lộng hành, chính quyền cơ sở ở đâu

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Người thực hiện : Trần Quốc Ân

Thời lượng : 6.07 phút

Khai thác cát trái phép ở địa bàn Vân Phúc, Vân Hồng, huyện Phúc Thọ