Phóng sự

“Bão rác” giữa rừng phòng hộ

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau

Người thực hiện : Kiên Giang, Chí Thức, Quốc Ngữ, Tiến Lên

Thời lượng : 7.44 phút