Phim tài liệu dài tập

Lần theo dấu vết (05 tập)

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Hải Yến - Triệu Lan Anh

Thời lượng : 25.00 phút

Chương trình nói về các chuyên án lớn của bộ công an trong việc phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự