Phim tài liệu dài tập

Ký sự biển đảo quê hương

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Người thực hiện : HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH TFS

Thời lượng : 20.00 phút