Phim tài liệu 01 tập

Xuôi dòng Kiến Giang

Đơn vị sản xuất : Ban Văn nghệ, Đài THVN

Người thực hiện : Dương Lan Hương, Phạm Ánh Ngà

Thời lượng : 27.46 phút

Giới thiệu về làn điệu Hò Khoan Lệ Thủy đã được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.