Phim tài liệu 01 tập

Tự hào sóc nhỏ Đay Tô Tưng

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

Người thực hiện : Hữu Nghĩa - Cao Tâm - Quang Vĩnh

Thời lượng : 26.46 phút

Đay Tô Tưng là xóm nhỏ của vài dòng tộc người Khmer thuộc ấp Giồng tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, là nơi ương mầm phong trào cách mạng của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh ngay những ngày đầu Đảng ra đời. Nhiều cán bộ đảng viên kiệt suất cấp tỉnh, khu Tây Nam bộ và cả Trung ương đã được sinh ra và trưởng thành từ sóc nghèo mà giàu truyền thống yêu nước này, đóng góp to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đặc biệt là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.